Sistemos naudotojai turi vadovautis Prašymų priimti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikimo informacinės sistemos nuostatais patvirtintais Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šioje sistemoje yra tvarkomi asmens duomenys. Norint pateikti prašymus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas turite patvirtinti, kad esate susipažinęs su asmens duomenų tvarkymo nuostatais ir Kauno miesto priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka.
 
Patvirtinu, kad su informacija apie asmens duomenų tvarkymą susipažinau
 
Patvirtinu, kad su priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka susipažinau