DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE REGISTRACIJĄ

Ar keisis mokestis už darželį nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.?

Nuo 2023-09-01 didėjo mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) moka 1 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Ar gali Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankyti ne Kauno miesto gyventojai?

Priimant vaikus į grupes pirmenybė teikiama vaikams, kurie deklaruoti Kauno mieste ir kurių abu tėvai yra deklaruoti Kauno mieste. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose esant laisvų vietų yra priimami ir nedeklaruoti Kauno mieste vaikai. Kauno rajone deklaruoti vaikai priimami tik su siuntimais iš Kauno rajono savivaldybės.

Esame deklaruoti Kauno rajono savivaldybėje. Kur turėtume kreiptis dėl siuntimo gavimo į Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigą?

Dėl siuntimo turite kreiptis į Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistą Edgarą Grigalaitį tel. nr. 8 602 37957, el. p. [email protected]

Į kiek daugiausia įstaigų galima paduoti prašymus?

Daugiausia galima paduoti į 2 įstaigas

Ar svarbi prašymų eilės tvarka?

Prašymų eilės tvarka nėra svarbi, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad vaikui patekus į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai), per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.

Kur kreiptis, jeigu jau užregistruoti 2 prašymai, tačiau norime pateikti prašymą į kitą įstaigą?

Turite pasirinkti kurį iš dabartinių prašymų naikinate ir vietoje jo užpildyti naują prašymą. Užpildžius naują prašymą, naujoje įstaigoje stojama į eilės galą.
Šioje programoje prašymą naikinti ar koreguoti gali tik tas iš tėvų, kurio vardu buvo pateiktas prašymas ir programa gali prašyme nurodytus kontaktinius duomenis susieti su iš valdžios vartų autentifikavimo sistemos gautais asmens identifikavimo duomenis.
Įstaigoje prašymą panaikinti ir/ar pateikti ar koreguoti gali bet kuris iš tėvų, pateikęs asmens tapatybę ir šeimos ryšius ar globą įrodančius dokumentus.

Prisijungus man rodo pateiktus prašymus, tačiau nerandu kur galėčiau pakeisti ar panaikinti prašymą/prašymus

Šioje programoje prašymą naikinti ar koreguoti gali tik tas iš tėvų, kurio vardu buvo pateiktas prašymas ir programa gali prašyme nurodytus kontaktinius duomenis susieti su iš valdžios vartų autentifikavimo sistemos gautais asmens identifikavimo duomenis.
Įstaigoje prašymą panaikinti ir/ar pateikti ar koreguoti gali bet kuris iš tėvų, pateikęs asmens tapatybę ir šeimos ryšius ar globą įrodančius dokumentus.

Ar galima pakeisti pageidaujamą lankymo pradžios datą?

Jeigu prašymas tik pateiktas, bet dar neužregistruotas įstaigoje, galite pakeisti visą prašymo informaciją. Prašymo pateikimo laikas bus įrašytas pagal paskutinio taisymo laiką.
Jeigu prašymas įstaigoje jau užregistruotas, bet vaikas dar tik laukia eilėje, galite kreiptis į įstaigą ir pakeisti prašyme nurodytą pageidaujamą lankymo pradžios datą, tiek ją paankstindami, tiek pavėlindami.
Jeigu vaikas jau yra patekęs į įstaigą, lankymo datą pavėlinti galite tik turėdami gydymo įstaigos pažymą, nurodančią priežastis dėl kurių vaiko lankymo pradžios data turėtų būti nukelta.
Kitu atveju galite tik įstaigoje nutraukti sudarytą sutartį ir pateikus naują prašymą stoti į eilės į įstaigą galą.

Kodėl prie prašymų informacijos rodo tik kelias vaiko vardo ir pavardės raides bei gimimo datą?

Viešai per internetą prieinamoje programos dalyje stengiamės naudoti kiek įmanoma mažiau asmens duomenų, todėl programoje saugoma tik vaiko gimimo data, kelios vardo ir pavardės raidės, vienkrypčiu šifravimo algoritmu užšifruoti asmens kodai, leidžiantys susieti vaiką su tėvais.