DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE REGISTRACIJĄ

Ne. Pritaikius lengvatą, kauniečiai ir toliau mokės tiek pat, kiek iki šiol - 0,58 Eur.
Lengvata taikoma nuo kito mėnesio, negu atsirado pagrindas taikyti lengvatą
Įstaigai, kurią lankote, reikia pristatyti teismo nutartį arba sprendimą (arba kitą teismo dokumentą), kad vaiko gyvenamoji vieta yra nustatyta su Jumis (t.y. Kauno mieste)
Įstaigai, kurią lankote, reikia pristatyti teismo išduotą dokumentą, kad vyksta skyrybų procesas ir vaiko gyvenamoji vieta bus (t.y. Kauno mieste)
Daugiausia galima paduoti į 2 įstaigas
Prašymų eilės tvarka nėra svarbi, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad vaikui patekus į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai), per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.
Turite pasirinkti kurį iš dabartinių prašymų naikinate ir vietoje jo užpildyti naują prašymą. Užpildžius naują prašymą, naujoje įstaigoje stojama į eilės galą.
Šioje programoje prašymą naikinti ar koreguoti gali tik tas iš tėvų, kurio vardu buvo pateiktas prašymas ir programa gali prašyme nurodytus kontaktinius duomenis susieti su iš valdžios vartų autentifikavimo sistemos gautais asmens identifikavimo duomenis.
Įstaigoje prašymą panaikinti ir/ar pateikti ar koreguoti gali bet kuris iš tėvų, pateikęs asmens tapatybę ir šeimos ryšius ar globą įrodančius dokumentus.
Šioje programoje prašymą naikinti ar koreguoti gali tik tas iš tėvų, kurio vardu buvo pateiktas prašymas ir programa gali prašyme nurodytus kontaktinius duomenis susieti su iš valdžios vartų autentifikavimo sistemos gautais asmens identifikavimo duomenis.
Įstaigoje prašymą panaikinti ir/ar pateikti ar koreguoti gali bet kuris iš tėvų, pateikęs asmens tapatybę ir šeimos ryšius ar globą įrodančius dokumentus.
Jeigu prašymas tik pateiktas, bet dar neužregistruotas įstaigoje, galite pakeisti visą prašymo informaciją. Prašymo pateikimo laikas bus įrašytas pagal paskutinio taisymo laiką.
Jeigu prašymas įstaigoje jau užregistruotas, bet vaikas dar tik laukia eilėje, galite kreiptis į įstaigą ir pakeisti prašyme nurodytą pageidaujamą lankymo pradžios datą, tiek ją paankstindami, tiek pavėlindami.
Jeigu vaikas jau yra patekęs į įstaigą, lankymo datą pavėlinti galite tik turėdami gydymo įstaigos pažymą, nurodančią priežastis dėl kurių vaiko lankymo pradžios data turėtų būti nukelta.
Kitu atveju galite tik įstaigoje nutraukti sudarytą sutartį ir pateikus naują prašymą stoti į eilės į įstaigą galą.
Viešai per internetą prieinamoje programos dalyje stengiamės naudoti kiek įmanoma mažiau asmens duomenų, todėl programoje saugoma tik vaiko gimimo data, kelios vardo ir pavardės raidės, vienkrypčiu šifravimo algoritmu užšifruoti asmens kodai, leidžiantys susieti vaiką su tėvais.